داء بهر - Dâ-i Buhur

Lugat-i Remzi داء بهر maddesi. Sayfa:524


Dâ-i Buhur Osmanlıca ne demek? Dâ-i Buhur osmanlıca anlamı, Dâ-i Buhur osmanlıca nasıl yazılır? Dâ-i Buhur osmanlıca yazılışı.. Dâ-i Buhur hakkında bilgi

داء بهر osmanlıca ne demek? داء بهر osmanlıca anlamı. داء بهر türkçe osmanlıca sözlük5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 247 258 269 280 291 302 313 324 335 346 357 368 379 390 401 412 423