داء جاورسی - Dâ-i Câversî

Lugat-i Remzi داء جاورسی maddesi. Sayfa:524


Dâ-i Câversî Osmanlıca ne demek? Dâ-i Câversî osmanlıca anlamı, Dâ-i Câversî osmanlıca nasıl yazılır? Dâ-i Câversî osmanlıca yazılışı.. Dâ-i Câversî hakkında bilgi

داء جاورسی osmanlıca ne demek? داء جاورسی osmanlıca anlamı. داء جاورسی türkçe osmanlıca sözlük7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326 337 348 359 370 381 392 403 414 425