دار البخلد - Dâru'l-Huld

Lugat-i Remzi دار البخلد maddesi. Sayfa:528


Dâru'l-Huld Osmanlıca ne demek? Dâru'l-Huld osmanlıca anlamı, Dâru'l-Huld osmanlıca nasıl yazılır? Dâru'l-Huld osmanlıca yazılışı.. Dâru'l-Huld hakkında bilgi

دار البخلد osmanlıca ne demek? دار البخلد osmanlıca anlamı. دار البخلد türkçe osmanlıca sözlük8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415 426