قانوننامه - Kânûnnâme

Lugat-i Remzi قانوننامه maddesi. Sayfa:92


Kânûnnâme Osmanlıca ne demek? Kânûnnâme osmanlıca anlamı, Kânûnnâme osmanlıca nasıl yazılır? Kânûnnâme osmanlıca yazılışı.. Kânûnnâme hakkında bilgi

قانوننامه osmanlıca ne demek? قانوننامه osmanlıca anlamı. قانوننامه türkçe osmanlıca sözlük4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334 345 356 367 378 389 400 411 422