لالۀ‌ كوهی - Lâle-i Kohî

Lugat-i Remzi لالۀ‌ كوهی maddesi. Sayfa:257


Lâle-i Kohî Osmanlıca ne demek? Lâle-i Kohî osmanlıca anlamı, Lâle-i Kohî osmanlıca nasıl yazılır? Lâle-i Kohî osmanlıca yazılışı.. Lâle-i Kohî hakkında bilgi

لالۀ‌ كوهی osmanlıca ne demek? لالۀ‌ كوهی osmanlıca anlamı. لالۀ‌ كوهی türkçe osmanlıca sözlük8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415 426