نظار - Nuzzâr

Lugat-i Remzi نظار maddesi. Sayfa:862


Nuzzâr Osmanlıca ne demek? Nuzzâr osmanlıca anlamı, Nuzzâr osmanlıca nasıl yazılır? Nuzzâr osmanlıca yazılışı.. Nuzzâr hakkında bilgi

نظار osmanlıca ne demek? نظار osmanlıca anlamı. نظار türkçe osmanlıca sözlük2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420