یابنده - Yâbende

Lugat-i Remzi یابنده maddesi. Sayfa:1025


Yâbende Osmanlıca ne demek? Yâbende osmanlıca anlamı, Yâbende osmanlıca nasıl yazılır? Yâbende osmanlıca yazılışı.. Yâbende hakkında bilgi

یابنده osmanlıca ne demek? یابنده osmanlıca anlamı. یابنده türkçe osmanlıca sözlük2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420