یافوخ قدامی - Yâfûh-i Kuddâmî

Lugat-i Remzi یافوخ قدامی maddesi. Sayfa:1027


Yâfûh-i Kuddâmî Osmanlıca ne demek? Yâfûh-i Kuddâmî osmanlıca anlamı, Yâfûh-i Kuddâmî osmanlıca nasıl yazılır? Yâfûh-i Kuddâmî osmanlıca yazılışı.. Yâfûh-i Kuddâmî hakkında bilgi

یافوخ قدامی osmanlıca ne demek? یافوخ قدامی osmanlıca anlamı. یافوخ قدامی türkçe osmanlıca sözlük2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420