تنومند - Tenûmend

Lugat-i Remzi تنومند maddesi. Sayfa:343


Tenûmend Osmanlıca ne demek? Tenûmend osmanlıca anlamı, Tenûmend osmanlıca nasıl yazılır? Tenûmend osmanlıca yazılışı.. Tenûmend hakkında bilgi

تنومند osmanlıca ne demek? تنومند osmanlıca anlamı. تنومند türkçe osmanlıca sözlük3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 410 421